39. Johan Martin Preisler og Anna Sophie Schčuckmann 

   ...70                        
Daniel
Preisler
c1627-c1666
[341]       
                                   
                                     
    Johan D
Preisler
c1666-c1737
[293]
      Anna F
Riedner
-c1743
[294]
      Joackim
Schčuckmann

[295]
      Anna C
Kling

[296]
   
                         
                         
 

 ...50 

Johan M
Preisler
1715-1794
[232]

 

 

     

 

Anna S
Schčuckmann
1720-1800
[233]
 

 
 
                   
       
          
Cathrine S
Preisler
1756-1788
[160]   
 
                   ...26