48. Lars Jensen Alsberg og Marie Carstensen 

                                 
Claus
Harder
-c1669
[374]
Fru C
Harder

[375]
                                   
                                     
    Jens
Christensen

[333]
      Maren
Christensdatter

[334]
      Hans
Carstensen
-1709
[335]
      Sophie A
Harder
-1689
[336]
   
                         
                         
 

 

Lars J
Alsberg
-1711
[285]

 

 

     

 

Marie
Carstensen
-c1739
[286]
 

 
 
                   
       
                  
    Sophie C
Alsberg
1704-1736
[247]
    Jens
Alsberg
1705-1705
[248]
    Catharina M
Alsberg
1706-1754
[225]
    Anna E
Alsberg
1707-c1711
[249]
    Et
Barn
c1708-c1709
[250]
    Jens C
Alsberg
1711-1730
[251]
   


 
                   ...36