12. Hemming Jensen og Maren Hemingsdatter 

                    
Rasmus
Rasmussen
c1747-
[194]
Karen
Andersdatter
c1740-
[195]
                  
                   
   Jens
Pedersen
c1774-
[150]
    Ane
Jørgensdatter
c1776-
[151]
    Hemming
Rasmussen
c1778-1834
[152]
    Ellen
Rasmusdatter
c1780-1866
[153]
  
             
             
 

 ...19 

Hemming
Jensen
1810-1864
[84]

 

 

   

 ...20 

Maren
Hemingsdatter
1816-1886
[85]
 

 
 
          
    
       
Alborg
Hemingsdatter
1839-1864
[47]   
 
          ...7