8. Hans Hansen Vrang og Kirsten Hansdatter 

   ...14                        
K. H.
Vrang
c1708-1790
A.
Hansdatter
c1723-1809
C.
Hansen

F. C.
Hansen

                                   
                                     
    H. K.
Vrang
1745-1808
      K.
Christensdatter
c1759-1800
      H.
Olsen

      F. H.
Olsen

   
                         
                         
 

 ...12 

H. H.
Vrang
1783-1859

 

 

     

 

K.
Hansdatter
c1787-1862
 

 
 
                   
       
                    


    K.
Hansdatter
1812-1812
    K.
Hansdatter
1813-1813
    H.
Hansen
1814-
    K.
Hansen
1817-1853