8. INDEKS OVER ARBEJDSFORHOLD


1 ST, BARON D'ARCY
  John Darcy Le Neveu 1st. Baron D'Arcy732.

1. BT.
  John Wentworth414.

1ST LORD PERCY OF ALNWICK 1309-1315
  Henry De Percy 1st Lord Of Percy695.

3RD LORD PERCY OF ALNWICK
  Henry De Percy 3st Lord Of Percy657 'FROM 0 ___ 1352 TO 0 ___ 1368'.

ABBESS OF MINORIES
  Eleanor de Neville652.

ADELSMAND, VÆBNER
  Mourids Nielsen Kalf580.

AMTMAND I STOWE
  Erich Ehrenreich423.

ARCHBISHOP OF DURHAM
  Alexander de Neville654.

BARON ABERGAVENNY
  Edward Neville608.

BARON DE CLAVERING
  John Fitz Robert de Clavering712.

BARON DE NEVILLE
  Ralph Neville667.

BARON FITZROGER
  Robert Fitzroger Clavering728.

BARON FURNIVAL
  Thomas Neville630.

BARON LATIMER
  Georg Neville606.

BARON NEVILLE
  Randolf de Neville693.

BARON OGLE
  Ralph Ogle536.
  Robert Ogle519.

BARON PERCY
  Henry De Percy 2st Lord Of Percy669.

BARON SAINT MAUR & LOVEL
  Thomas de Neville599.

BARONESS DARCY
  Emeline Heron733.

BARONESS FIRTZROGER
  Margery La Zouche729.

BARONESS NEVILLE
  Eupheme Fitzroger Clavering694.

BARONESS PERCY
  Eleanor Firtzaland (Arundel)696.
  Eleanor Plantagenet de Warenne731.

BARONESS ROS
  Margaret Neville653.

BARONESSE DACRE
  Catherine de Neville646.

BARONESSE GREY OF WARKE
  Cecilia Priscila Anne Wentworth373.

BARONESSE NEVILLE
  Alice Audley668.

BESKÆFTIGELSEVEJLEDER, VINTERBØLLE STRAND
  Anne Lise Knudsen10.

BISHOP OF SALISBURY OG DURHAM
  Robert Neville602.

BISKOP AF LONDON 1426
  William Grey593.

BONDE
  Jens Christensen333.

BORGER OG SKIPPER I SVENDBORG
  Hans Hansen Æreboe283.

BORGER
  Benjamin Nicolajssen Sporon297.

BORGMESTER, KØBMAND, ODENSEN
  Otto Knudsen Seeblad460.

BORGMESTER, ODENSE
  Thomas Brodersen Riisbrigh425.

BORGMESTER
  Borgmester GØtz416.

CAND. POLITICES, KØBENHAVN
  Theobald Alexander Gliemann64.

CAND. THEOL., MAGISTER, REKTOR VED KØGE LATINSKOLE, PROFESSOR I FILOSOFI VED KØBENHAVNS UNIVERSITET
  Nicolaj Sporon234.

CAND.THEOL., BISKOP
  Conrad Daniel Koefoed205.

CAND.THEOL., SOGNEPRÆST TIL KORUP OG UBBERUD
  JØrgen Knudsen Holmer299 'SogneprÆst'.

CHILLINGHAM, NORTHUMBERLAND, ENGLAND
  Isabel Grey398 ca. 1608.

CHILLINGHAM, NORTHUMPERLAND, ENGLAND
  Catherine Gray396 ca. 1610.

CONREKTOR I TRHONDHJEM
  Peder Schjelderup312.

COUNT OF LOUVAIN
  Lambert Ii, Count Of Louvain784 'FROM 0 ___ 1041 TO 0 ___ 1062'.

COUNTESS OF NORTHUMBERLAND
  Eleanor Neville601.

CT. BOULOGNE
  Lambert de Lens777.

DAGPLEJEMODER I HVIDOVRE KOMMUNE
  Ulla Marie Knudsen8.

DIREKTØR, GLASHANDLER I KØBENHAVN
  Caspar Friedrich Fiedler159.

DR. JUR.
  Joackim Schèuckmann295.

DR.MED. APOTEKER
  Stephan Ram388.

DR.MED., STADSFYSIKUS, OSLO
  Joachim Irgens289.

DUCHESS OF BUCKINGHAM
  Anne de Neville604.

DUCHESS OF NORFOLK
  Catherine de Neville595.

DUCHESS OF YORK
  Cecily Neville607.

EARL OF KENT
  William Neville603.

EARL OF SALISBURY
  Richard Neville597.

EARL OF SURREY
  John de Warren746.
  William de Warren742.

EARL OF TANKERVILLE, 2TH LORD OF GREY
  Ralph Grey361.

EARL OG WESTMORLAND, ENGLAND
  Ralph de Neville619.

ETATSRÅD, KONFERENSRÅD, KONSUL I MAROKKO
  Emanuel Rasmus Grove126.

ETATSRÅD, STIFTAMTMAND O. RIBE STIFT, AMTMAND OVER RIBE AMT.
  Hans Kofoed202.

ETATSRÅDINDE
  Cathrine Marie Grove127.

ETATSRAAD, CAND.THEOL., CAND.JUR., ASSESSOR VE HØJESTERET I KØBENHAVN.
  Frederik Gottlieb Sporon200.

ETATSRAAD, DEPARTEM.SEKT. I ADMIRALITETS KOLLEGIET
  Johan Christian Grove155.

FÆRGEMAND
  Jens Andersen281.

FÆSTEKARL
  Hans Rasmussen163.
  Michel Nielsen165.

FÆSTER AF RYTTERGÅRD.
  Hans Nielsen151.

FÆSTER AF RYTTERGÅRDEN, MATR. 8 I BRØNDSTED
  Niels Hansen102.

FÆSTER, KOLDINGHUS RYTTERDISTRIKT
  Knud Nielsen208.

FÆSTER
  Hans Pedersen269.
  Peder Nielsen324.
  JØrgen Olufsen326.
  SØren JØrgensen273.
  Niels Pedersen368.
  Niels Hansen214.
  Mads Iversen218.
  Peder Madsen153.

FISKERIKYNDIG
  Harald Valdemar Fiedler85.

FRØKEN I 1835
  Georgia Christine Fiedler83.

GÅRDEJER I JORDRUP
  Aage Buch23 ca. 1935.

GÅRDEJER I LEJRSKOV SOGN OG BY
  Jens Knudsen100.

GÅRDEJER, ANKERSHUS, KOLDING NØRREMARK
  Conrad Grove Buch27.

GÅRDEJER, DAMGÅRD, LEJRSKOV
  Aage Julius Buch42.

GÅRDEJER, DAMGÅRDEN I TJØRNEHOVED, ALLERSLEV SOGN
  Hans Axel Knudsen2 'FROM 0 ___ 1946 TO 0 ___ 1994'.

GÅRDEJER, HAVEGÅRD, LEJRSKOV
  Niels Aksel Bernhardt Buch31.

GÅRDEJER, HOPPEHUSE
  JØrgen Valdemar Axel Buch12.

GÅRDEJER, SKOVDALGAARD I LEJRSKOV
  Jens Knudsen Buch35.

GÅRDEJER
  Ditlev Hansen Buch122.
  Frederik Julius Grove66.
  Hans Jensen Buch34.
  Valdemar Buch19.
  Poul Bonde366.
  Niels Hansen Buch15.

GÅRDFÆSTER UNDER KOLDINGHUS RYTTERDISTRIKT I EGHOLT, LEJRSKOV SOGN
  Knud Hansen Faarkrog147 'FROM 0 ___ 1714 TO 0 ___ 1762'.

GÅRDFÆSTER
  JØrgen SØrensen216.

GÅRDFORPAGTE UNDER KONGEN
  Niels Jepsen262.

GÅRDMAND, RIBE, ANDST, LEJRSKOV, LEJRSKOV BY
  Hans Jensen Buch74.

GÅRDMAND, SOGNEFOGED, LEJRSKOV
  Niels Hansen Buch50.

GENERALPOSTDIREKTØR, KONFERENSRÅD, DIREKTØR FOR DET MILITÆRE ULDMANUFAKTUR OG FOR TUGTHUSENE
  Hans Hansen Koefoed236.

GLASMAGER
  Gabriel Preisle406.
  Georg Preisler455.

GLASMESTER, TAKSERBORGER, LEXMAND
  Nicolaj Benjaminsen Sporon342 'FROM 0 ___ 1666 TO 0 ___ 1689'.

GODSEJER OG APOTEKER
  Jacob Gottfried Becker346.

HERREDSFOGED, FYRFORVALTE
  Jens Pedersen Grove370.

HERREDSFOGED, GIMSING HERRED
  Anders Jepsen (Hvid)528.

HERREDSFOGED
  SØren Christensen444.
  Christen Jepsen527.
  Christen Christensen486.

HOFBESITZER, GÅRDEJER AF RISBRIK
  Broder Thadersen458.

HOFJUNKER, KAMMERJUNKER, KAMMERHERRE, KOMMANDØR AF DANEBROG.
  Frederich Bejaminsen Sporon142.

HOVEDBOGHOLDER EFTER SIN FAR
  Lars Jensen Kircksteen252.

HOVEDBOGHOLDER VED RENTEKAMMERET
  Lars Jensen Alsberg285 mellem 1703 og 23 August 1711.

HUSMODER, ANKERSHUS, KOLDING N.
  Ane Hansen Dahl28.

HUSMODER, KORSØR,
  Beathe Albertine Hansdatter Kofoed162.

HUSMODER, VONSILD
  Marie Thomsen13.

HUSMODER
  Kirsten Knudsdatter148.
  Johanne Lauritsdatter101.
  Maren Poulsdatter150.
  Abigael JØrgensdatter152.
  Birthe Johanne Jacobsdatter Fyrstenberg158.
  Gerda Buch1 mellem 1942 og 17 Maj 1975.

HUSMOR
  Mette Marie Æreboe156.
  Mette Jensdatter284.

INDSKREVET I STØVRINGGAARD, KONVENTUALINDE I STØVRINGGAARD
  Christence Elisabeth Benjaminsdatter Sporon143.

JARL AF TANKERVILLE/NORMD
  John Grey592.

JUSTITSRÅD, KONSUL I MAROKKO, SEKRETÆR I DET UDENLANDSKE DEPARTEMENT, AMTSFORVALTER I SEGEBERG,
  Jens Severin Æreboe192.

JUSTITSRÅD, SUKKERRAFFIN., EJER AF BASNÆS
  Christian Frederik Fiedler106.

KØBMAND I CHRISTIANIA
  Henrich Kircksteen255.

KØBMAND I OESCHALZ
  Christoffer Fiedler230.

KØBMAND
  Samule Fiedler291.
  Gustav Buch17.

KAPTAJN I SØETATEN
  Conrad Grove138.
  Hans JØrgen Kircksteen259.
  Lauritz Jensen Grove133.

KAUFMANN OG RATSHERR, ODENSE
  Knud JØrgensen (Seeblad)503.

KAUFMANN, BORGER I ODENSE
  JØrgen Knudsen (Seeblad)540.

KOBBERSTIKKER, KØBENHAVN
  Johan Martin Preisler232.

KONFERENSRAAD, CAND.JUR., JUSTITIARIUS VED HOF- OG STADSRETTEN EKSTRAORDINÆR ASSESSOR VED HØJESTERET I KØBENHAVN
  Frederik Julius Fiedler84.

KONFERENSRAAD, CAND.THEOL,. PORFESSOR VED KØBENHAVNS UNIVERSITET, KABINETSEKRETÆR, AMTMAND OVER KOLDINGHUS AMT, KØBENHA
  Benjamin Georg Sporon161.

KONSUL, ETATSRÅD I MAROKKO OG ALGIER
  Andreas Æreboe185.

KONTORCHEF I ADMIRALITETS KOLLEGIET. JUSTITSRÅD
  Gotlieb Grove130.

LADY
  Dorothy Ogle494.

LORD NEVILLE
  John Neville639.

LORD, WERKE I NORTHUMBERLAND
  William Grey372 'FROM 0 ___ 1691 TO 0 ___ 1623'.

LORD
  Henry Fitzhugh583.

MALER
  Johan Daniels Preisler293.
  Daniel Preisler341.

MARSK, VÆBNER
  Niels Thorsen Kalf615.

MASKINARBEJDER
  Theobald Gliemann Buch43.

MEKANIKER, VONSILD
  Svend Asger Buch3.

NOTARIUS PUBLICUS I KØBENHAVN
  Rasmus Æreboe224.

OBERSTLØJTNANT
  Anders Jensen Grove329.

OFFICER I DEN NORSKE HÆR
  William Grove309.

OVERSTIGER I FREIBURG
  Johan Georg Niisbaum292.

PERLESTIKKER
  Claus Harder374.

POLITISKRIVER
  Andreas Christian Gèulden Grove222.

POSTMESTER I PRÆSTØ, POSTKONTROLLØR I KØBENHAVN
  Hans JØrgen Grove132.

PRÆSIDENT I TRONDHJEM, JUSTITSRÅD
  Peder TØnder Nordahl157.

PRÆST I HANNOVER OG STADE
  Vitus Buscher456.

PRÆST I HELSINGØR
  Andreas Christensen Schogardius410.

PRÆST PÅ SCT. THOMAS OG SCT. JEAN.
  Hans Æreboe184.

PRÆST, LEJRSKOV OG JORDRUP SOGNE
  Conrad Hauser Grove76 mellem 20 August 1852 og 22 Oktober 1879.

PROKURATOR
  Poul Jacob Fyrstenberg228.

QUEEN/ENGLAND
  Adeliza de Branant764.

RADIOFORHANDLER, MERN
  Hans JØrgen Buch Knudsen7.

RÅDMAND, KØBENHAVN
  Hans Carstensen335.

REKTOR, MAGISTER
  Gottfried Becker386.

REKTOR
  Hans SØrensen380.

RYTTERBONDE
  Hans Andersen Faarkrog206.
  Poul Mogensen212.

RYTTERGÅRDMAND
  Simon SØrensen220.

SØOFFICER, GENERALKRIGSKOMMISSÆR
  Carl Frederik Grove104.

SØOFFICER, KOMMANDØR KAPT. I SØETATEN
  Andreas Christian Gothilf Grove128.

SELVEJERBONDE, RUGSTED
  Laurits Eriksen149.

SELVEJERBONDE, SANDEMAND
  Jens Madsen407.

SELVEJERBONDE, SKOVGAARD
  Christen Andersen446.

SELVEJERBONDE
  Chisten Pedersen328.
  Niels Christensen SuurkiÆr275.
  Jep Nielsen244.
  Mads Jensen443.

SELVEJERGÅRDMAND, LÆGDSMAND
  Mogens Lassen265.

SELVEJERGÅRDMAND
  Las Jensen364.
  Erik Lauritsen210.
  Mads Pedersen125.
  Anders Lassen355.

SIR KNIGHT,
  William Ogle520.

SIR KNIGHT
  Alexander de Neville683.
  Willian Percy689.
  William de Neville651.
  Robert de Neville650.
  Ralph de Neville647.
  Ralph Grey530.
  Ralph Grey555.
  Henry Grey594.
  Ralph Grey412.
  Ralph Grey448.
  Edward Grey491.
  Thomas Grey617.

SIR KNIGT
  Alan (Alanus) Clavering718.

SIR KNIGTH
  Robert de Neville679.

SIR. KNIGHT
  Phillip Wentworth610.
  Nicholas Wentworth576.
  Thomas Grey581.

SIR. SHERIFF OG ESSEX
  Roger Wentworth562.

SIR.
  William Ingleby Of Ripley482.
  Roger Wentworth Of Nettlestead623.
  William Arthington (Ardington)450.

SIR
  William Wentworth743.
  Thomas Grey493.
  Thomas de Neville649.

SOGNEPRÆST I PEDERSBORG OG KINDERTOFT
  Hans Nathanael Kircksteen253.

SOGNEPRÆST OG INSPECTOR
  Johannes Becker422.

SOGNEPRÆST, DOMKIRKEN I TRONDHJEM
  SØren Hansen339 mellem 23 Januar 1658 og 8 Februar 1679.

STALDMESTER I UK, DRAGON I DK
  Johan Christian Hundsgaard279.

STUDIOSUS CHIRURGIÆ
  Jens Christian Alsberg251.

SYGEHJÆLPER
  Grete Knudsen5.
  Tove Knudsen6.

SYGEPLEJERSKE
  Karen Buch21 'FROM 0 ___ 1924 TO 0 ___ 1967'.
  Karen Knudsen9.

THEILOGI KANDIDAT
  Lars Æreboe188.

THEOLOGI KANDIDAT,
  Peter Æreboe183.

TOLDER, KAMMERRÅD
  Knud Nordahl226.

UGIFT
  Cathrine Marie Grove180.

VICEVÆRT, PRÆSTØ
  Poul Erik Buch Knudsen11.