7. KILDER


 1. 1. cand. politices T.A. Gliemann af København, 2. forvalter F.J. Grove af.
  Omtalt af: Conrad Grove Buch27.

 2. 1. Dora Knudsen af Præstegården, 2. Laura Sørensen af Lejrskov.
  Omtalt af: Juliane Nielsine Buch41.

 3. 1. forvalter F.J. Grove af Lejrskov præstegård, 2. gårdmand Christian Poulins.
  Omtalt af: Hans Jensen Buch34.

 4. 1. fru Frederikke Cathrine Grove, 2. frk. H.S. Schmidt af Lejrskov Præstegård.
  Omtalt af: Frederikke Cathrine Buch36.

 5. 1. gårdmand Niels Borchs kone fra Veerst, 2. jomfru Pouline Schvesen.
  Omtalt af: Methea Else Buch33.

 6. 1. madame Marie Johanne Georgia Grove, 2. frk. Georgia Christine Fiedler af.
  Omtalt af: Juliane Marie Albertine Grove51.

 7. 1. pigen Mette Marie Bertelsen af Revsing, 3. gårdmand Frederik Sørensens enke.
  Omtalt af: Magdalene Buch39.

 8. 1. pottemager Nielsens hustru af Kolding, 2. gartner M. Nielsens hustru af.
  Omtalt af: Theobald Gliemann Buch43.

 9. 1. ungkarl Jens Poulin af Veerst, 2. madame Grove af Aastrup.
  Omtalt af: Viggo Thorvald Buch40.

 10. Arvede al gods og formue efter den ældre broders død, hvorefter han giftede.
  Omtalt af: Ralph Grey412.

 11. Begravelse.
  Omtalt af: Aage Julius Buch42 (to gange).

 12. Blev arving, og giftede sig med Elisabeth.
  Omtalt af: Edward Grey491.

 13. Borris sogn.
  Omtalt af: Søren Christensen444.

 14. Bryllup
  Han 23 år, hun 23 år..
  Omtalt af: Gerda Buch1 og Hans Axel Knudsen2.

 15. Bryllup
  Han 31 år, hun 30 år..
  Omtalt af: Conrad Hauser Grove76 og Frederikke Cathrine Fiedler77.

 16. Bryllup.
  Omtalt af: Benjamin Georg Sporon161 og Beathe Albertine Hansdatter Kofoed162.

 17. Død efter 1666.
  Omtalt af: Maren Madsdatter323.

 18. Død efter 1710.
  Omtalt af: Niels Christensen Suurkiær275.

 19. Død og begravelse (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg).
  Omtalt af: Hans Buch14 (to gange).

 20. Død og begravelse.
  Omtalt af: Sophie Amalie Harder336.

 21. Død.
  Omtalt af: Viggo Thorvald Buch40.

 22. Død.
  Omtalt af: Andreas Christian Gèulden Grove222.

 23. Død.
  Omtalt af: Claus Harder374.

 24. "Død" i "http://www.jonasen.karise-net.dk/KStableau/kstekst.htm".
  Omtalt af: Erich Ehrenreich423; Elisabeth Buscher424; Vitus Buscher456.

 25. døde før 1739.
  Omtalt af: Johan Georg Niisbaum292.

 26. Datter af jarlen af Westmorland.
  Omtalt af: Jacquetta ?531.

 27. Datter af Lord Henry Fitzhugh.
  Omtalt af: Elisabeth Fitzhugh556.

 28. Dåb og Faddere (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg)
  :1.cand. Politces T.A. Gliemann af København, 2. forvalter F.J. Grove af Lejrskov Præstegård, 3. møller P. Thomsen af Roles Mølle, 4. gårdmand Frederik Sørensen og 5. Jens Jensen af sognet..
  Omtalt af: Conrad Grove Buch27.

 29. Dåb og Faddere (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg)
  1. Adrian Iversen, 2. Anders Jørgensen, 3. Niels Thomsen, 4. Sophie, 5. Magister Ejlers, 6. Karen Hansdatter, alle fra sognet..
  Omtalt af: Niels Hansen Buch50.

 30. Dåb og Faddere
  1. Madame Marie Johanne Georgia Grove af ¢. Hornum, der holdt hende, 2. frk. Georgia Christine Fiedler af Basnæs, der gik hos, 3. pastor Johan Emauel Grove fra ¢. Hornum og 4. bataljonskirurg Hans Christian Grove fra Randers..
  Omtalt af: Juliane Marie Albertine Grove51.

 31. Dåb og faddere.
  Omtalt af: Mette Nielsdatter75.

 32. Dåb og faddere (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg)
  1. Anders Faarkrogs kone i Lejrskov, 2. Jens Jensen af Ejstrup, 3. Jens Knudsen, 4. Peder Knudsen, begge af Egholdt, 5. Karen Simonsdatter, 6. Anders Lauritsen samme sted..
  Omtalt af: Jens Knudsen100.

 33. Dåb og faddere (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg).
  Omtalt af: Johanne Lauritsdatter101.

 34. Dåb og faddere (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg).
  Omtalt af: Maren Pedersdatter103.

 35. Dåb og faddere (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg)
  1. Thomas Christensen af Vilstrup, 2. Søren Nielsen af Meisling, 3. Michel Andersen af Bolling, 4. Jens Sørensen af Høllund, 5. Søren Jeppesen af Tudvad..
  Omtalt af: Laurits Eriksen149.

 36. Dåb og faddere (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg).
  Omtalt af: Maren Poulsdatter150.

 37. Dåb og faddere (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg)
  1. hans oldemor i Skærup, 2. hans farbroder fra Skærup, 3. Mogens Jørgensen i Bølling, 4. Niels Rasmussens kone i Ammitbøl, 5. Vinter Olesens hustru, 6. Baltzer Ulriksens hustru, begge af Rugsted..
  Omtalt af: Ditlev Hansen Buch122.

 38. "Dåb og faddere" i "http://www.arkivalieronline.dk/SoegeSider/kirkeboeger/Kirkeboeger.aspx" (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg).
  Omtalt af: Andreas Æreboe185.

 39. "Dåb og faddere" i "http://www.arkivalieronline.dk/SoegeSider/kirkeboeger/Kirkeboeger.aspx" (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg)
  Gehemeråd Wifdorf, Gehemeråd Schefsted, Løvenørn, Petter Wagtberg, Fru admiralinde Rabes, Madmoselle Stuve..
  Omtalt af: Maria Æreboe181.

 40. "Dåb og faddere" i "http://www.arkivalieronline.dk/SoegeSider/kirkeboeger/Kirkeboeger.aspx" (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg)
  Baron Rantzov, Admiral Raben, Vise Admiral Kaas, Vice admiral - hopmand Hans Stuve, Brun Pkeine = Kommandant Just, Schested, ???? Margrete Juul.
  Omtalt af: Megtele Æreboe182.

 41. "Dåb og faddere" i "http://www.arkivalieronline.dk/SoegeSider/kirkeboeger/Kirkeboeger.aspx" (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg)
  Baron Ratzov, Justitsråd Seidelin, Magister Iver Brinch, Fru General Major Løvenørn's, Jomfru Erlund..
  Omtalt af: Peter Æreboe183.

 42. "Dåb og faddere" i "http://www.arkivalieronline.dk/SoegeSider/kirkeboeger/Kirkeboeger.aspx" (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg)
  Canceliråd Eisenberg, Commendant Juull, Fætter Wartberg,.
  Omtalt af: Hans Æreboe184.

 43. Dåbsattest.
  Omtalt af: Anne Lise Knudsen10.

 44. Fødsel.
  Omtalt af: Grete Knudsen5.

 45. Fødsel.
  Omtalt af: Juliane Marie Benjaminsdatter Sporon107.

 46. Fødsel.
  Omtalt af: Maren Hansdatter Buch59; Johanne Hansdatter Buch60; Abigael Hansdatter Buch61; Kirstine Hansen Buch62; Else Hansdatter Buch63.

 47. Folketælling 1840 (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg).
  Omtalt af: Niels Hansen Buch50.

 48. Folketælling 1840.
  Omtalt af: Johanne Hansdatter Buch60; Abigael Hansdatter Buch61.

 49. Fra Slægtsbog.
  Omtalt af: Juliane Buch16; Carl Buch18; Valdemar Buch19.

 50. Gravsted: død d. 15 nov 1925.
  Omtalt af: Ane Hansen Dahl28.

 51. Gravsted.
  Omtalt af: Aage Buch23.

 52. Han 26 år, hun 20 år.
  Omtalt af: Christian Frederik Fiedler106 og Juliane Marie Benjaminsdatter Sporon107.

 53. Han 28 år, hun 21 år.
  Omtalt af: Niels Marcus Thomsen29 og Dorthae Sørensen Elkjær30.

 54. Herredsfoged i Ginding herred.
  Omtalt af: Anders Jepsen (Hvid)528.

 55. http://hjem.get2net.dk/ammentorp/Genealogy/PS01/PS01_207.HTM.
  Omtalt af: Mette Elisabeth Koefoed302.

 56. http://www.ishipress.com/pafg133.htm
  Family Tree of Thomas Jefferson.
  Omtalt af: Edward Neville608; Eleanor de Mowbray625 (to gange); Thomas de Mowbray626 (to gange); John de Mowbray627 (to gange); John de Mowbray637 (to gange); Elizabeth de Segrave638 (to gange); John de Mowbray637 og Elizabeth de Segrave638; Joan Plantagenet666 (to gange); John de Mowbray691; Alexander Mowbray701; William Braose702 (to gange); Roger de Mowbray722 (to gange); Roese (Rohesia) de Clare723; Elizabeth Sully725.

 57. Jep Nielsen før den 8. juni 1708 udstedt husbondeholdsbrev på gården og den 22.
  Omtalt af: Jep Nielsen244.

 58. Johannes Becker måtte flygte fra Antwerpen på grund af hertugen af Albas for-.
  Omtalt af: Johannes Becker422.

 59. Las Sørensen var 1634 bosat i Høllund.
  Omtalt af: Las Sørensen320.

 60. Levede i 1710.
  Omtalt af: Zidsel Joensdatter276.

 61. porvst af York og biskop af London 1426, skiftet til Lincoln 1431. I "Dictio-.
  Omtalt af: William Grey593.

 62. "Rasmus Æreboes autobiografi (1685-1744)
  Død og begravelse" af G.L. Grove i "Gyldendals forlag" (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg).
  Omtalt af: Dødfødt Søn187.

 63. Se sidefelt.
  Omtalt af: Conrad Grove Buch27; Metha Marie Buch32 (to gange); Methea Else Buch33; Hans Jensen Buch34; Jens Knudsen Buch35; Frederikke Cathrine Buch36; Marie Abigael Christine Buch37; Thora Emilie Buch38; Magdalene Buch39; Viggo Thorvald Buch40; Juliane Nielsine Buch41; Aage Julius Buch42; Theobald Gliemann Buch43; Juliane Marie Albertine Grove51; Niels Hansen Buch50 og Juliane Marie Albertine Grove51; Carl Frederik Grove65 (to gange); Frederik Julius Grove66; Mette Nielsdatter75.

 64. Udnævnt 1619 og ophøjet i højadlen 1623, som Lord Grey af Werke.
  Omtalt af: William Grey372.

 65. Ungkarl hans Udesen Dahl i Enemærket, 26 år gammel og pive Karen hansen i Svinholt, hjemme hos forældrene, 28 år gamme
  Ungkarl hans Udesen Dahl i Enemærket, 26 år gammel og pive Karen hansen i Svinholt, hjemme hos forældrene, 28 år gammel, forlovere Gmd. Søren Udesen Dahl i Enemærke og Gmd. Niels Madsen på Skjærup mark..
  Omtalt af: Hans Udesen Dahl52 og Karen Hansen53.

 66. Vielse (Opbevaringssted: Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg).
  Omtalt af: Hans Jensen Buch74 og Mette Nielsdatter75.

 67. Vielse.
  Omtalt af: Hans Rasmussen78 og Karen Nielsdatter Elkjer79.

 68. Vielse.
  Omtalt af: Niels Hansen102 og Maren Pedersdatter103.

 69. Vielse.
  Omtalt af: Carl Frederik Grove104 og Gedsken Catrine Nordahl105.

 70. Vielse.
  Omtalt af: Rasmus Hansen108 og Maren Michelsdatter109.

 71. Vielse.
  Omtalt af: Niels Michelsen110 og Mette Pedersdatter111.

 72. Vielse.
  Omtalt af: Peder Tønder Nordahl157 og Birthe Johanne Jacobsdatter Fyrstenberg158.

 73. Vielse.
  Omtalt af: Caspar Friedrich Fiedler159 og Cathrine Sophie Preisler160.

 74. Vielse.
  Omtalt af: Rasmus Hansen108 og Ingeborg Michelsdatter146.

 75. Vielse.
  Omtalt af: Niels Hansen214 og Karen Hansdatter215.

 76. Vielse
  Han 38 år..
  Omtalt af: Andreas Christian Gèulden Grove222 og Maren Andersdatter223.

 77. Vielse.
  Omtalt af: Anders Jensen Grove329 og Mary Elisabeth Grey330.

 78. Vielse.
  Omtalt af: Jens Pedersen Grove370 og Anna Andersdatter Skovgaard371.

 79. "Vielse" i "http://www.jonasen.karise-net.dk/KStableau/kstekst.htm".
  Omtalt af: Jacob Gottfried Becker346 og Christina Rham347.

 80. "Wibergs præstehistorie" af Wibergs præstehistorie.
  Omtalt af: Conrad Hauser Grove76.