1. INTRODUKTION


STATISTIK

Denne rapport indeholder detaljer for 255 personer, hvoraf 132 er mænd, og 123 er kvinder Af de 70 personer med registreret fødels- og dødsdata var den gennemsnitlige levetid 48,5 år. Af disse er 41 mænd med en gennemsnitlig levetid på 49,5 år, og 29 kvinder med en gennemsnitlig levetid på 47 år.

Den længst levende mand var Hans Albert Rasmussen, som døde i en alder af 91. Den længst levende kvinde var Karen Andersdatter, som døde i en alder af 92.

Det er 61 familier i rapporten. 53 af disse familier rapporteres at have børn, med et gennemmsnit på 4 barn pr familie.


RELATIONER

Afsnittet "Direkte relationer" rapporterer detaljerne for de personer der har en direkte familierelation til Lilli Karen Margrethe Fachman Jensen. Afsnittet er delt op i underafsnit for hver generation, hvor hvert enkelt individ er listet op efter hvor nært slægtskabet er. Referencenumre er brugt i hele dokumentet til at krydsreferere tilbage til en persons individelle post.


FÆTTRE, HALVFÆTRE, HALVONKLER O.L.

Fra en hovedpersons perspektiv er en anden person med samme bedsteforælder personens "fætter" eller "kusine". En person med samme oldeforælder er hovedpersonens "halvfætter" eller "halvkusine". Derefter bliver relationen udtrykt som forfæderens brors/søsters efterkommer. f.eks. "oldefars søsters oldesøn"

Når den anden person er fra en tidlige generation, bliver relationen udtrykt gennem den af hovedpersonens forfædre, der er af samme generation som personen. F.eks. "tipoldefars kusine". Imidlertid bruges betegnelserne "halvonkel" og "halvtante", hvis den anden person er far (eller mor) til hovedpersonens halvfætter eller halvkusine.

Når den anden person er fra en senere generation, bliver relationen tilsvarende udtrykt gennem den, af den anden persons forfædre, der er fra samme generation. F.eks. "halvfætters datter".


FAMILIETRÆER

Hvert familietræ viser børn, forældre, besteforældre og oldeforældre i en famile. For at reducere redundans, vil familiegrupper der er fuldt inkluderet i et andet familietræ ikke blive vist separat.

Over boksene for oldeforældre (øverste række), vises et referencenummer hvis oldeforælderen er defineret som barn i det udvidede træ. Et referencenummer vises til venstre for en besteforælders boks eller en forælders boks, hvis personen har søskende defineret i det samme træ. Et referencenummer vises under et barns boks hvis personen har børn defineret i det samme træ.

I de tilfælde hvor flere ægteskaber er indgået, vises der et referencenummer med "=" foran til venstre for en forældres boks. Dette nummer refererer det forrige og/eller næste træ hvor personen er vist med en anden partner.