3. Hans Knudsen og Marie Olsen 

   ...12    ...8                    
H. H.
Vrang
1783-1859
K.
Hansdatter
c1787-1862
B.
Hansen
c1767-1831
A.
Jensdatter
c1763-1847


P.
Rasmussen

K.
Hansdatter

                                   
                                     
    K.
Hansen
1817-1853
      B.
Bendtsdatter
1813-1852
      O.
Christiansen
c1808-
      B.
Pedersdatter
1815-1865
   
                         
                         
 

 ...5 

H.
Knudsen
1849-1943

 

 

     

 ...6 

M.
Olsen
1853-1916
 

 
 
                   
       
                    


   


    H. P.
Knudsen
1881-1972
    A. P.
Knudsen
1884-1889
   


   


   


                   ...2